Bangkok 10240 ,Thailand
+66(2) 108 4999 | 094-639-4292

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

Slip Printer

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer
Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไร้สาย Zebra ZQ320 Mobile Receipt Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพาที่ทำงานผ่านบลูทูธในการสั่งพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนคุณสมบัติครบถ้วน ให้ความเร็วในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกัน ความระเอียดในการพิมพ์ 203DPI (1 ตารางนิ้วต่อ 203 จุดสี) ความเร็วในการพิมพ์ 4 นิ้วต่อวินาที สามารถใช้งานร่วมกับ iPod, iPhone, iPad และระบบปฎิบัตการ Android and Windows mobile devices การเชื่อมการใช้งานผ่าน Bluetooth, WiFi

Price Inquiry

Quantity

Related Products